English עברית

חדשות » הודעה מטעם הוועדה לאיתור רב

הודעה מטעם הוועדה לאיתור רב

חברים יקרים!

הועדה לאיתור רב מודה ליותר מ 150 החברים על ההשתתפות הפעילה במילוי הסקר לקראת בחירת רב. בסקר עלו נקודות רבות ושמחנו לקבל גם את ההערות המפורטות שנלקחות בחשבון בתהליך.

המוטיבים המרכזיים שעלו מתוך הסקר שמו דגש מיוחד על אופיו הנוח של הרב, בעל יכולת ליצירת קשרים וזמין לחברי הקהילה וזאת בנוסף ליכולת העברת שיעורים ועוד.


בעוד כשבוע נעלה את טופס השאלון באתר בית הכנסת שימולא ע״י המועמדים הפוטנציאליים. אם יש לכם מועמדים אתם מוזמנים להפנות אותם אל הטופס האלקטרוני באתר האינטרנט הקהילתי.

 הוועדה החליטה לשתף את הקהילה ככל שניתן בשלבי התהליך אולם לא באינפורמציה שיש בה כדי לפגוע בסודיות הפונים ובכבודם.

Posted on: Dec 31, 2013 12:18 AM
ankaraeskortr.net/ ankaraeskortr.com ankaraescortv.com ankaraescortlar.info ankaraescort.info.tr ankarabayanlar.org ankaraeskortr.org