English עברית

חדשות » טיוטת דין וחשבון הכספי לשנת 2012 של העמותה

טיוטת דין וחשבון הכספי לשנת 2012 של העמותה

מצורפת לעיונכם טיוטת דין וחשבון הכספי לשנת 2012 של עמותת ""בית כנסת שבטי ישראל בגבעת שרת, בית שמש".

במוצאי שבת הקרובה (כה בטבת , 28 בנובמבר) מאסיפה חברי העמותה במוצאי שבת הקרובה מיד אחרי ערבית לאישור הדו"ח הכספי.

ניתן להוריד כאן

Posted on: Dec 27, 2013 12:22 AM
ankaraeskortr.net/ ankaraeskortr.com ankaraescortv.com ankaraescortlar.info ankaraescort.info.tr ankarabayanlar.org ankaraeskortr.org