English עברית

שיעורים של רב ספקטור זצ"ל

הבית והמטבח:


פסיפלורה כוס חד פעמי לקידוש
קידוש על חלות   הכנת תה וקפה בשבת מזוזה במרפסת ביעור פירות שמיטה
 מקצץ ירקות בשבת פדיון נטע רבעי בגינה ירקות שמיטה מעולי מצרים - חממה קניית פרחים בשנת שמיטה צרכנות בשמיטה שימוש בתנור אחד לבשרי וחלבי
הפרשת חלה ממצה עשירה ומעוגה בתנור Fimo ברכת הורים בליל שבת ביד אחת היזק ראיה" בין שני צדי הרחוב ובתוספת בניה זימון ע"י שלוש נשים ואיש אחד

מסנן מים בשבת

 

תפילה ובית כנסת:


הודעה על שבעה נרות חנוכה בבית-הכנסת
שבת לפני היארצייט   אמירת תחנון, כשיש בר מצוה הסבר לשיר הכבוד - "אנעים זמירות" מנהגי בית-הכנסת אוהל יונה מנחם
 קריאת פרשת זכור בקהילה

קריאת שמע בליל שבת בשעון קיץ במנין הרגיל המאוחר

מנהג תשליך בקהילה
 תיקון טעויות בקריאת התורה  ש"ץ אבל  שמירת בית-הכנסת אוהל יונה מנחם
התרת נדרים מצות "ודוי מעשר" בבית-הכנסת הלל ותחנון ביום העצמאות שהוקדם לצאת ב"יזכור" או להישאר ניגונים בפתח תשעה באב

קדיש אחרי עלינו

איך אשכנזי שמתפלל מידי פעם במנין ספרדי צריך להתנהג בתפילה

ברכת כהנים ע''י קטן ברכת הגומל לילד
הכפלת מילים בתפלה ע"י הש"ץ
הפטרת 'מחר חודש' או 'עניה סוערה'
 הפסקת אמירת "עננו" לגשמים
  תשעה באב שחל במוצאי שבת
 אמירת שם השם וציור שמש שהחיינו בספר-תורה חדש למנין רכבת-ישראל
ספר תורה קטן ברכבת

ברכה על הגשם הראשון בארץ ישראל

 

מעגל החיים:


פסיפלורה כוס חד פעמי לקידוש
קידוש על חלות   הכנת תה וקפה בשבת מזוזה במרפסת ביעור פירות שמיטה
       
   
ankaraeskortr.net/ ankaraeskortr.com ankaraescortv.com ankaraescortlar.info ankaraescort.info.tr ankarabayanlar.org ankaraeskortr.org